Kế toán sáp nhập doanh nghiệp Kinh nghiệm quốc tế

Sáp nhập là hiện tượng phổ biến xuất hiện cùng với sự cạnh tranh khi một số các doanh nghiệp nhỏ và vừa muốn sáp nhập với nhau để gia tăng vốn và sức mạnh công nghệ chống lại sức cạnh tranh bão táp của thị trường. Thực trạng kế toán sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay còn tồn tại những vướng mắc chưa được tháo gỡ. Mặc dù, trong những năm qua, Bộ tài chính và các ban ngành chức năng liên quan đã ban nhành nhiều văn bản pháp lý liên quan đến vấn đề này, nhưng những vấn đề cụ thể về kế toán vẫn chưa được đề cập đến trong chế độ kế toán cũng như các quyết định, Thông tư liên quan. Vì vậy. tác giải muốn đề cập đến những nội dung về kế toán sáp nhập doanh nghiệp theo kinh nghiệm kế toán quốc tế nhằm giúp bạn đọc một nội dung tham khảo. Mô hình kết hợp khi sáp nhập doanh nghiệp. Gọi A là công ty sáp nhập, A’ là công ty bị sáp nhập. Trong  giao dịch sáp nhập, công ty bị sáp nhập mang toàn bộ tài sản cũng như nợ phải trả của nó đến công ty nhận sáp nhập. Công ty bị sáp nhập giải thể, các cổ đông (thành viên góp vốn) của công ty này trở thành cổ đông (thành viên góp vốn) của công ty A. Kết quả là công ty A cần tăng vốn của mình bằng đúng giá trị mà công ty A’ mang đến để có trách nhiệm đối với các cổ đông (thành viên góp vốn) mới đến từ công ty A’. Ta có thể mô tả quá trình trên bằng sơ đồ 1.1:

 

Vốn chủ sở hữu của công ty sau khi sáp nhập bằng vốn chủ sở hữu của cong ty trước khi sáp nhập cộng với giá trị tài sản thuần của công ty bị sáp nhập. Công ty A phải thực hiện một sự trao đổi tương đương bằng cách phát hành cổ phiếu của mình để đổi lấy cổ phiếu cũ của các cổ đông công ty A’ theo một tỷ lệ nhất định. Do vây, ban lãnh đạo của công ty A và A’ phải cùng thỏa thuận để đi đến thống nhất tỷ lệ trao đổi cổ phiếu của A lấy cổ phiếu của A’.

Tiến trình sáp nhập doanh nghiệp

Bước 1: Xác định giá trị doanh nghiệp của công ty bị sáp nhập và nhận sáp nhập  

Bước 2: Tính giá trị trao đổi  

Các bút toán cần thiết khi sáp nhập tại hai đơn vị: Công ty sáp nhập và công tu bị sáp nhập như sau:  

Bước 3: Xác định giá trị mang sang của công ty bị sáp nhập

Giá trị mang sang của công ty bị sáp nhập có thể là giá trị ghi sổ tài sản thuần hoặc giá trị trao đổi.

Bước 4: Xác định phần tăng vốn của công ty sáp nhập

Giả sử có số liệu hai công ty A và A’ như sau:

Giá thị trường của tài sản cố định hữu hình là 10 089 600, hàng tồn kho có giá thị trường là 5 800 000, các khoản mục khác có giá trị bằng giá trị ghi sổ.

Bảng cân ối kế toán công ty A’

                Đơn vị tính: 1.000đ

 

Thông tin liên quan đến công ty A’: Giá trị thị trường của một số tài sản như sau: Giá trị nhà cửa vật kiến trúc: 750 000 Tài sản hữu hình khác: 415 000 Hàng tồn kho 800 000 Các khoản mục khác có giá trị ghi sổ bằng giá trị thị trường. Giải sử A’ sáp nhập vào A và A’ giải thể. Giá trị trao đổi và giá trị mang sang khác nhau

Bước 1: Xác định giá trị của công ty A và A’

Giá trị ghi sổ của hai công ty sau khi điều chỉnh theo giá thị trường:

 

 

Bước 2: Tính giá trị trao đổi

Tương quan trao đổi  = A/A’ = 164,62/200 = 0,7428 làm tròn 0.75 tức là 165/220 Tức 3 cổ phiếu của A’ đổi lấy 4 cổ phiếu của A Tổng giá trị trao đổi của hai công ty là: 165 x 80 000 = 13 200 000 của công ty A và 200 x 15 000 = 3 300 000 của công ty A’

Bước 3: Xác định giá trị mang sang của công ty A’

Theo giả thiết giá trị trao đổi và giá trị mang sang khác nhau nên giá trị mang sang của công ty A’ là giá trị tài sản thuần (giá trị ghi sổ) của nó: Giá trị tài sản thuần của công ty A’ = 3 260 000

Bước 4: Xác định phần tăng vốn ở công ty A 

 

Kế toán tại đơn vị bị sáp nhập (công ty A’):

 

b. Giá trị trao đổi và giá trị mang sang như nhau Bước 1,2 giống như trên. Bước 3: xác định giá trị mang sang của A’ Trường hợp này giá trị mang sang bằng giá trị trao đổi = 3 300 000 Bước 4: xác định phần tăng vốn ở công ty A

  

 

Kế toán tại đơn vị nhận sáp nhập (công ty A’):

Theo TS. NGUYỄN PHÚ GIANG – Tạp chí kiểm toán số 4

Theo tapchiketoan.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s